fbpx

Paradiset 3

Exploateringsområde inom Paradiset 3 som innefattar anläggning av gator inkl. cirkulationsplats, GC-vägar, gångstigar, torg samt belysningsanläggning. Omfattar även anläggning av nya VA-ledningar, dammar/diken, vallar samt grovterrassering av framtida kvartersmark.

Ort: Älmhult

Beställare: Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen

Entreprenadform: General Entreprenad

Entreprenadtid: December 2018 till Maj 2019

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Kent Falk

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.