fbpx

Ljungby bussterminal

Objektet avser nybyggnad av bussterminal, cirkulation och gata samt ombyggnad av Stationsgatan, Skånegatan och Fabriksgatan.

Entreprenaden omfattar:

  •  Ny terminal med perronger, väderskydd, cykelplatser mm och angöring för bussar.
  •  En ny cirkulationsplats.
  •  Delvis ombyggnad av Fabriksgatan, Stationsgatan, Skånegatan gällande gata och G/C vägar samt trottoarer.
  •  Ny belysningsanläggning inom hela området.
  •  Plantering och grön-ytor inom hela området.
  •  P-platser utmed gatorna.
  •  Delvis ny- och omläggning av vatten, spill- och dagvattenledningsnätet samt nybyggnad av dagvattenmagasin.

Ort: Stationsgatan 4, 341 30 Ljungby

Beställare: Ljungby kommun

Entreprenadform: Generalentreprenad

Entreprenadsumma: 25 100 000kr

Entreprenadtid: Mars 2014 - December 2014

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Marcus Rydetoft

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.