fbpx

Om Älmby Entreprenad

Älmby Entreprenad AB är en pålitlig och komplett samarbetspartner som erbjuder unika lösningar inom anläggning-, mark-, bygg- och rivningsbranschen. Med flexibilitet och stor kompetens utför vi alla typer av mark- och anläggningsarbeten, från grundläggning till väg-, lednings- och exploateringsprojekt. Med rätt utrustning genomförs sanerings- rivnings- och håltagningsarbeten.

Våra maskiner är utrustade med GPS-utrustning för att säkerställa stor precision på förväntat resultat. Tillsammans med kompetenta medarbetare och en modern maskinpark utför vi uppdrag på ett professionellt sätt, allt för att tillgodose våra kunders krav och önskemål.

Vår breda och långa erfarenhet är en garanti för en väl genomförd entreprenad och gör det lätt för er som kund att låta oss ta totalansvar för era uppdrag, stora som små.

Vår vision

Älmby Entreprenad AB skall på ett lönsamt sätt bedriva verksamhet främst inom mark-, anläggnings- och rivningsbranschen. Företaget skall utvecklas i takt med ekonomiska förutsättningar och vara en pålitlig partner där samtliga medarbetare är engagerade och tar sitt kvalitets- och miljöansvar för ständig förbättring. Våra kunder och medarbetare skall se Älmby Entreprenad AB som ett företag som tar sitt ansvar där nöjd kund skapar den bästa referensen för fortsatt verksamhet.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Älmby Entreprenad har ett utvecklat verksamhetsledningssystem som ansluter till ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö) samt AFS2001:1 (arbetsmiljö). Inför varje projekt tas projektanpassad kvalitet-, miljö- och arbetsmiljödokumentation fram utifrån de mallar som finns i ledningssystemet. På så sätt styr vi kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget och i våra projekt. Detta tillsammans med ett ständigt förbättringsarbete, välutbildade och engagerade medarbetare uppfyller vi samhällets och våra kunders specifika krav.

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.