fbpx

En komplett samarbetspartner

Älmby Entreprenad AB är en pålitlig och komplett samarbetspartner som erbjuder unika lösningar inom anläggning-, mark-, bygg- och rivningsbranschen. Tillsammans med kompetenta medarbetare och en modern maskinpark utför vi uppdrag på ett professionellt sätt, allt för att tillgodose våra kunders krav och önskemål.

Vår långa och mångsidiga erfarenhet gör det lätt för dig som kund att låta oss ta totalansvar för era uppdrag, stora som små.

Respekt

Engagemang

Kreativitet

Ansvar

Våra tjänster

Mark och anläggning

Vår breda erfarenhet är en garanti för en väl genomförd entreprenad. Med flexibilitet och specialkompetens utför vi alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Från villagrunder till väg-, lednings- och exploateringsprojekt.

Rivning, avveckling & sanering

Tillsammans med aktuell utrustning river, avvecklar och sanerar vi stora som små objekt, från miljöinventering till återställande av mark – med hänsyn till miljön.

Entreprenadmaskiner

Vår moderna maskinpark är försedd med GPS-utrustning för att säkerställa stor precision på förväntat resultat, även i objekt av komplicerad karaktär.

39

ANTAL MASKINER

850

ANTAL GENOMFÖRDA PROJEKT

14

ANTAL SCHAKTADE MILJONER M3

110

ANTAL ANSTÄLLDA

Våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi genomför och vill visa det för våra intressenter. Varje uppdrag som Älmby Entreprenad utför genomsyras av kvalitet och miljöansvar där nöjda kunder skapar fortsatt verksamhet.