fbpx

Mark & anläggning

Vår breda erfarenhet är en garanti för en väl genomförd entreprenad. Med flexibilitet och stor kompetens hos våra medarbetare utför vi alla typer av mark- och anläggningsarbeten av högsta kvalitet och hållbarhet. Allt från villagrunder till väg-, lednings- och exploateringsprojekt.

Rivning, avveckling & sanering

Från miljöinventering till återställande av mark – river och avvecklar vi alla typer av objekt på ett miljöriktigt sätt. Med rätt personal och utrustning utför vi håltagning, rivning och sanerar stora som små objekt. Vi utför allt från miljöinventering till återställande av mark – med hänsyn till miljön. Modern rivningsutrustning tillsammans med stort kunnande garanterar en väl utförd entreprenad – även i objekt av komplicerad karaktär.

Entreprenadmaskiner

Vår moderna maskinpark är tillhandahållen av erfarna och välutbildade maskinförare. Maskinerna är miljöanpassade och har rätt utrustning för att kunna säkerställa stor precision på förväntat resultat. Älmby disponerar över en stationär och en mobil verkstad, vilket garanterar att service och underhåll på maskiner och utrustning utförs på bästa möjliga vis.

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.