fbpx

Vitsippans daghem, Älmhult

Inom arbetena på förskolan skall Älmby bland annat utföra asfalterings- och planteringsytor, nya lek platser med befintlig och ny utrustning samt fallskyddsytor. Älmby kommer själva stå för planering och projektering av projektet. I projektet ingår även nytt dagvattensystem för de nya byggnaderna samt en fungerande avrinning av ytvatten inom hela förskolans tomt. Arbete med en ny parkering och lastzon samt en ny handikapps parkering med tillhörande ramper skall utföras.

Då verksamheten på förskolan är i full gång under entreprenaden krävs extra planering och försiktighet för att denna inte skall störas. Älmby har delat upp sina arbeten i olika delar där man inriktar sig på att stänga av en viss yta och utföra de tillhörande arbetena inom det området och på så sätt inte störa förskolans dagliga verksamhet. De arbeten som blir svåra att genomföra samtidigt som verksamheten är igång kommer genomföras när förskolan håller sommarstängt.

När arbetet med de nya grunderna kom igång stötte man på dåliga massor och det krävdes en rejäl urgrävning för att säkerställa bärigheten. När urgrävningen var klar kunde man börja på underarbetet för den nya grunden. Därefter fortsatte arbetet med att få ner de nya dagvattenledningarna i backen samtidigt som grunden kom på plats. Slutbesiktningen ägde rum i slutet av september och nu leker barnen på sin nya skolgård.

Ort:

Beställare: Älmhults kommun, Johannessons Bygg AB i Älmhult

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: September 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jonny Nilsson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.