fbpx

Västra Berga Förskola

Markarbeten för tillbyggnad Västra Berga förskola. Grundläggningsarbeten för platta på mark med tillhörande va, fjärrvärme och kanalistation. Finpalneringsarbeten med b.l.a lekytor för barnen.

Ort: Helsingborg

Beställare: MVB Syd AB

Entreprenadform: Generalentreprenad

Kontraktsumma: 1 979 000 kr

Entreprenadtid: Slutbesiktning 2019-12-20

Ombud: Marcus Rydetoft

Platschef: Marcus Rydetoft

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.