fbpx

VA-utbyggnad Skäralid

Projektert avser VA-utbyggnad mellan Ljungbyhed och Skäralid. I orterna Allarp, Råröd
samt Söderåsens nationalpark ska vatten- och spillvattenförsörjning byggas ut. Nya
ledningar ska anslutas till befintligt VA-nät i Ljungbyhed. I utbyggnaden ingår även tre
pumpstationer för spillvatten och en tryckstegringsstation för vatten. Total ledningssträcka
är c:a 7 km.

Ort: Ljungbyhed

Beställare: Klippans kommun

Entreprenadform: General entreprenad

Kontraktsumma: 21 958 000

Entreprenadtid: 2022/06

Ombud: Dennis Karlsson

Platschef: Kent Falk

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.