fbpx

VA utbyggnad Maglaby Högalid

VA utbyggnad i Åstorps kommun utanför Kvidinge tätort för att ansluta landsbygdsfastigheter med kommunalt VA och fiber
2 st pumpstationer, 2200 m självfall, 5700 m tryckavlopp och 6900 m vattenledning samt sprängning för VA schakt.
Ledningsdragningen kommer delvis att gå igenom en vattentäkt och kommer att utföras med EGE 3L ledningar med läcksökningssystem.

Ort: Kvidinge, Åstorps kommun

Beställare: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)

Entreprenadform: General Entreprenad

Entreprenadtid: Juni 2019 till November 2020

Ombud: Marcus Rydetoft

Platschef: Linus Andersson

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.