fbpx

VA-utbyggnad Hovdalavägen

Entreprenaden omfattar markförläggning av VA-ledningar på en sträcka mellan Helsingborgsvägen och Hovdalavägen i
Hässleholm. Projektet ska utföras i etapper som framgår av handlingarna. Med anledning av omgestaltningen av Hässleholms infarter har Hässleholms Vatten AB dimensionerat en ny spillvattenledning mellan Helsingborgsvägen och Hovdalavägen. Det förekommer problem med svavelväte som orsakat betongkorrosion. De nya ledningarna ska även öka kapaciteten i
ledningsnätet.

Ort: Hässleholm

Beställare: Hässsleholms Vatten AB

Entreprenadform: General entreprenad

Entreprenadsumma: 5 984 000

Entreprenadtid: 2020-03

Ombud: Marcus Rydetoft

Platschef: Marcus Rydetoft

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.