fbpx

VA-utbyggnad Horna Stationssamhälle

VA-utbyggnad i stationssamhälle Horna 3:12 m fl. I projektet ingår förläggning av VA- och fiberledningar i befintliga gator, vegetationsytor och i åkermark. Projektet omfattar även servisledningar till fastigheter, LTA-stationer till 8 fastigheter, projektering och sättning av två huvudpumpstationer samt återställning av gata, vegetationsytor och åkermark.

Ort: Åhus

Beställare: Kristanstad kommun

Entreprenadform: General Entreprenad

Entreprenadtid: Februari 2019 till Oktober 2019

Ombud: Marcus Rydetoft

Platschef: Linus Andersson

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.