fbpx

VA- och fiber- utbyggnad i del av Röinge

Upphandlingen avser utbyggnad av allmän VA-anläggning i del av Röinge i utkanten av Hässleholms tätort. Området ska byggas ut
med LTA-system för spillvattnet samt förses med dricksvatten. Totalt ingår 14 fastigheter i området som ska ges möjlighet att anslutas.

Ort: Hässleholm

Beställare: Hässleholms Vatten AB

Entreprenadform: General Entreprenad

Entreprenadtid: December 2019 till April 2020

Ombud: Marcus Rydetoft

Platschef: Henrik Tettzell

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.