fbpx

VA-Lädja

Anläggande av nya avloppsledningar, nya treammarbrunnar samt ny infiltration

Ort: Lädja

Beställare: Växjö Kommun Tekniska förvaltningen

Entreprenadform: General entreprenad

Kontraktsumma: 740 000

Entreprenadtid: 2020-09

Ombud: Torbjörn Leske

Platschef: Oscar Nilsson

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.