fbpx

VA BRF Munin, etapp 1-3

Markentreprenad gällande yttre VA-arbeten, Brf Munin. De nya spill- och dagvattenledningarna, för etapp 1 kom i backen innan nyårsskiftet. Likaså har arbetet med tillkommande urgrävningar av torv genomförts. Projektet vilade under vintermånaderna i väntan på att temperaturen skulle öka och tjälen släppa. När detta skett återstod arbete med finplanering och asfalt. Hus nummer 2 färdigställdes efter semestern och i början på oktober år 2013 påbörjades etapp 3.

Entreprenadtid: 2012 -2013

Ombud: Torbjörn Magnusson

Platschef: Daniel Wieslander

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.