fbpx

VA Bjärlöv-Färlöv

Överföringsledning Bjärlöv-Färlöv. Förarbetena för den 4 km långa överföringsledningen satte på allvar igång efter julhelgen då man etablerade sig i Kristianstad kommun och körde ut PE-rör till ett antal olika svetsplatser längs ledningssträckan. Rensman satte sedan igång med svetsningen och man satte skopan i backen i slutet av Januari.
Under årets första månader har man genomfört ett antal styrda borrningar och två hammarborrningar med hjälp av Styrud.

Till påsk skulle alla ledningar vara i backen enligt det mål som sattes upp i början av projektet. Trots den långa vintern har målet uppfyllts och det återstår i dagsläget endast några anslutningar och en provtryckning. Älmby avslutade sina arbeten med den 4 km långa överföringsledningen i slutet av maj och besiktningen ägde rum i början av juni.

Ort:

Beställare: Kristianstad Kommun

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid: Augusti 2012 - Maj 2013

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Andreas Branth

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.