fbpx

VA, Binnerbäck-Vedborm

Älmby lämnade fastlandet för att genomföra utbyggnad av VA mellan Binnerbäck och Vedborm, åt Borgholms energi AB. Entreprenaden omfattade ca 13km rörgravslängd och ca 29km ledningar som bestående av tryckledningar, självfallsledningar och ledningar för LTA system. En avloppspumpstation revs och 7 stycken nya utfördes varav 4 stycken med överbyggnad. I entreprenaden ingick även att utföra 43 stycken pumpstationer som var avsedda för villor. Kontraktarbetena var färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning i december 2014.

Då den största delen av schakten bestod av berg arbetade man sig fram i ledningsgraven med hjälp av en fräs. Materialet kom sedan att återvinnas i projektet. Inledningsvis fick man testa sig fram för att hitta en så effektiv metod som möjligt.

Förläggning av 5,5 km överföringsledning utfördes och  man samförlade kontinuerligt Eons elkablar.

 

Ort:

Beställare: Borgholms energi AB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid: 2013 - 2014

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Håkan Karlsson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.