fbpx

Tornlyckan

Objektet avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, parkytor och belysning för ett nytt exploateringsområde i sydöstra delen av Höganäs, samt entreprenad för anläggningsarbete; i allt väsentligt omfattande mark- och byggnadsarbete för fjärrvärmenät. Projektet omfattar även pumpstation.

Ort: Tornlyckan, Höganäs

Beställare: Höganäs kommun

Entreprenadform: General Entreprenad

Entreprenadtid: September 2019 till December 2020

Ombud: Marcus Rydetoft

Platschef: Andreas Lind

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.