fbpx

Torngatans förlängning i Älmhult

Utbyggnad av ny sträckning för Torngatan mellan Källargatan och infart från Haganäsleden söder om Östra esplanaden. Projektet omfattar även en cirkulation i korsningen med Östra esplanaden samt belysning och vissa VA-omläggningar.

Ort:

Beställare: Älmhults kommun

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid: Januari 2017- April 2017

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Henrik Tettzell

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.