fbpx

Torne-Grimslöv

Nybyggnation av vattenledning. Innefattar avloppspumpstation i Torne och en ny booster-station som tillhandahålles av beställaren samt ombyggnad av Grimslöv vattenverk och Torne tryckstegringsstation. På drygt 2km av sträckan ska ny GC-väg anläggas

Ort: Grimslöv

Beställare: Alvesta kommun

Entreprenadform: Utförande Entreprenad

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Peter Persson

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.