fbpx

Terrassering åt VEAB

Älmby utför en terrassering åt Växjö kraftvärmeverk där ca 200 000m3 massor skall förflyttas. Terraseringen tillhör den första utbyggnaden för de nya kärnvärmeblocket som skall byggas. En 300m lång dagvattenledning med brunnar för flödesreglering, avstängning och provtagning skall utföras samtidigt som det skall förberedas för bostäder med vatten, avlopp och en pumpstation. Projektets huvuddelar utgör sig i HD1 som avser Terrassering, HD 2 Anslutningsväg och HD 3 Slutbeläggning.
Som ett tilläggsarbete till entreprenaden har det tillkommit utförande av ett provisoriskt flisupplag. Arbetet innebär rivning av befintlig överbyggnad, urgrävning av organiska massor samt fyllning och överbyggnad för ny plan.

Ort:

Beställare: Växjö Energi AB, VEAB

Entreprenadform: Generalentreprenad

Entreprenadtid: HD 1 December 2012, HD 2 November 2012 och HD 3 November 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.