fbpx

Storeway förrådshotell

Markarbeten för nybyggnad av förrådshotell. Bergterrassering, lednings- och grundläggningsarbeten samt färdigställande av yttre miljö.

Ort: Växjö

Beställare: Bostadsfabriken i Växjö AB

Entreprenadform: Total Entreprenad

Entreprenadsumma: 3 100 000

Entreprenadtid: April 2017 till November 2017

Ombud: Torbjörn Magnusson

Platschef: Daniel Wieslander

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.