fbpx

Sluttäckning av deponi, ABETONG Vislanda

Projektet med sluttäckningen var klart lagom till semestern och Abetong har numera en ny förvaringsyta på S-fabriken och en grön kulle på H-fabriken. Då den långa vintern håller i sig även i lilla Vislanda har arbetet ännu inte satt igång. Så fort snön smälter och tjälen släpper kommer Älmby att börja arbetet med deponin.
Under vecka 16 började de första lassen med CKD att anlända till A-Betong. CKD massorna kommer från Cementa på Degerhamn som ligger på Öland. Produkten är en restprodukt som man skall testa att lägga som ett tätskick runt om deponin. Detta göra man för att undvika läckage från deponin när det tillexempel regnar. Omformningen av deponin kommer att påbörjas måndagen vecka 17. Till att börja med kommer man inrikta sig på att forma om deponin inne på H-fabriken. Arbetet kommer växelvis att samordnas mellan de två deponierna.

Ort:

Beställare: ABETONG Heidelberg CEMENT Group, Vislanda

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid: 2013

Ombud: Johnny Svensson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.