fbpx

Rivning & Sanering, Dörarp

I entreprenaden ingår uppförandet av en upplagsyta där de förorenade massorna skall mellan-upplagras i väntan på provsvar. Likaså skall en yta med dammar genomföras där Sakab kommer rena det förorenade vattnet som uppkommer i samband med saneringen. Saneringen under byggnaden och i den så kallade ”Kala fläcken” kommer genomföras i form av att man schaktar i ett rutsystem om 5x5m med 0,5m djup. De förorenade massorna kommer att transporteras till Äskya avfallsanläggning. Älmby skall även riva den gamla industrin och den intilliggande snickeriverkstaden.

Innan rivningen av industrin kunde börja fick Älmby i uppdrag att flytta alla saker i Danielssons bilverkstad. När detta var utfört kunde urplockning och sortering påbörjas i byggnaden och därefter sattes rivningen igång på allvar.

Upplagsytan terrasserades, fylldes och asfalterades samtidigt som vallarna kom på plats. Därefter satte Sakab upp sina dukar och vattnet kunde därmed tömmas i de nya dammarna.

I början av vecka 41 börjar vi sanera i ”Kala fläcken” och beräknas vara färdiga med denna delen av saneringen under vecka 43.

Ort:

Beställare: Sakab AB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid: December 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Marlen Lundgren

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.