fbpx

Rivning Räppe stärkelsefabrik

Rivning av industribyggnader med kontorsdel i sin helhet. Byggnaderna är uppförda i omgångar från 1876 till 1980. Fabriksdelen är ca 4 300 m2 och kontorsdelen ca 200 m2.
Marksanering av ca 5000 ton förorenade jordmassor, utfördes genom schaktsanering. Sanering pcb i fönster, ca 3 ton.
Sanering av cellgummiisolering innehållande bromerande flamskyddsmedel, totalt 126 kg.
Asbest i rörböjar, golvmatta samt fog, totalt 1,36 ton

Ort: Växjö

Beställare: Lantmännen AB

Entreprenadform: Total Entreprenad

Entreprenadsumma: 9 200 000

Entreprenadtid: Mars 2019 till Augusti 2019

Ombud: Jonny Nilsson

Platschef: Erik Tillberg

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.