fbpx

Rivning, mark & gjutning Högelycke

Rivning av lada med eternittak ca 500m2. Den gamla ladan gör plats för ny maskinhall på ca 500m2. Grundläggning förplintar och uppfyllnad för golv och utjämning av omkringliggande mark. Prefab plintar monteras med kantbalk samt golv gjuts i maskinhallen.
Cmg levererar maskinhallen
Finja levererar & sätter plintarna
Ronetts bygg monterar maskinhallen

Ort: Vislanda

Beställare: Peter Ring

Entreprenadform: UE

Kontraktsumma: 354 000

Entreprenadtid: April 2020

Platschef: Jonny Nilsson

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.