fbpx

Rivning industribyggnader Tranås

Projektet omfattade två industrifastigheter som skulle rivas i sin helhet. Den totala byggytan uppgick till ca 5 000 kvm och hade 2 ,3 och 4 våningar med en total golvyta på ca 7 500 kvm. I projektet sanerades ca 5 ton Asbest i form av tak, takpapp, svartlim, ventilation, packningar, väggskivor.
Två våningsplan slipades då tidigare verksamhet hade förorsakat tungmetallförorening i golv. Slipningen utfördes i etapper där delar var tvungna att slipas om efter provtagning, totalt slipades 2400 kvm . Tillsynsmyndigheten för detta projekt var Tranås kommun.

Ort: Tranås, kv. Fiskmåsen 13 och kv. Nötskrikan 10

Beställare: Tranås kommun

Entreprenadform: Total Entreprenad

Entreprenadsumma: 5 600 000

Entreprenadtid: April 2015 till Januari 2016

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jonny Nilsson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.