fbpx

Rivning Idogheten Jönköping

Rivning av en före detta förkromningsverkstad i Hovslätt, Jönköping. Fastigheten var kraftigt förorenad av tungmetaller som arsenik, cyanider, krom m.m. Asbest förekom i mindre utsträckning i dörrar, matta samt fog och papp i ventilation. Blåbetong i väggar klassad som IFA och FA material. Saneringzoner upprättades för slipning av ytliga föroreningar på betonggolv. Byggnads BTA ca 300m2

Ort: Barrsätragatan 12, Jönköping

Beställare: Jönköpingskommun

Entreprenadform: Total Entreprenad

Entreprenadtid: Oktober 2019

Ombud: Jonny Nilsson

Platschef: Erik Tillberg

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.