fbpx

Rivning Gadderås

Denna entreprenad omfattar rivning av del av byggnad inom fastigheten Gislatorp 1:43 i Nybro kommun. Tidigare verksamhet har medfört att byggnader och mark har förorenats med i huvudsak metallerna arsenik (As), bly (Pb) och zink (Zn).Byggnaden som ska rivas uppgår till ca 1 150 m² och efterbehandling av förorenat område (sanering) avser hela byggnaden.

Ort: Orrefors

Beställare: Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Entreprenadform: Total entreprenad

Kontraktsumma: 1824000

Entreprenadtid: November 2019

Ombud: Jonny Nilsson

Platschef: Erik Tillberg

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.