fbpx

Rivning Ängsknarren & Snickeriet

Rivning av 2 objekt på olika adresser.
På fastigheten Ängsknarren i Oskarshamn revs en verkstadsbyggnad med källare och en butiksbyggnad. I byggnaderna fanns asbest som sanerades, totalt 2,4 ton.
Väggar av blåbetong deponerades som IFA material efter provtagning. Betong som visade sig vara ren enligt provtagning krossades på plats och återanvändes för anläggnings ändamål.

På fastigheten Snickeriet revs 4 byggnader innehållande garage, kontor samt produktionshall. Betong som visade sig vara ren enligt provtagning krossades på plats och återanvändes för anläggnings ändamål.

Ort: Oskarshamn

Beställare: Oskarshamns kommun

Entreprenadform: Total Entreprenad

Entreprenadsumma: 1 600 000

Entreprenadtid: Juli 2019 till Oktober 2019

Ombud: Jonny Nilsson

Platschef: Jonny Nilsson

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.