fbpx

Parkering åt IKANO

Vi har under tre månaders tid utfört komplett parkering om ca 35000 m2. Arbetet omfattar terrassering, dagvattenledningar, överbyggnad, gatubelysning samt belysning för reklamskyltar med tillhörande kanalisation.
Ytskikten består till största delen av asfalt men en hel del gångstråk samt refuger har kantstöd och markplattor av betong. Vi utför även markutrustning i form av vägmärken, reklamskyltar, kundvagnsgarage och flaggstänger. Som ett tillägg till entreprenaden har vi fått terrassera en intilliggande tomt åt Ikano. Detta omfattar schakt och fyllning för asfaltytor på 11 000m2 och 8 000m2 byggnader.

Ort:

Beställare: IKANO Retail Centres Älmhult AB

Entreprenadform: Utförande entreprenad

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Branth

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.