fbpx

Nybyggnad Delary råvattenpumpstation

Nybyggnad av råvattenpumpstation som tar vatten ur Helgeå vid Delary. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig pumpstation, markarbeten för ny råvattenpumpstation, sjöledning för intag till stationen samt övriga ledningsarbeten och färdigställande av ytor runt byggnaden.

Ort: Delary

Beställare: AF Bygg Syd AB

Entreprenadform: General Entreprenad

Entreprenadsumma: 1 640 000

Entreprenadtid: Maj 2017 till December 2017

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Daniel Wieslander

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.