fbpx

Norra Infarten Vellinge

Utbyggnad av ny infartsgata med va-arbeten, vegetationsytor samt gatubelysning.
Entreprenaden omfattar även arbete på kvartersmark.
Nyanläggning av Blågröngrå system.
Blågröngrå (BGG) är ett begrepp som syftar på integrering av funktioner inom dagvattenhantering (det blå), vegetation (det gröna) och hårdgjorda ytor (det grå). Anläggande av BGG-system i innefattar bland annat schakt, avjämna, materialskiljande
geotextil, täta med geomembran, avjämning, öppet förstärkningslager med och utan biokol, kokosmatta, under växtjord, övre växtjord och täcklager.
Samt anslutning av brunnar och ledningar kopplat till systemet.

Ort: Vellinge

Beställare: Vellinge kommun

Entreprenadform: General entreprenad

Kontraktsumma: 19 053 000

Ombud: Dennis Karlsson

Platschef: Fredric Roth

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.