fbpx

Markarbeten Svarta Hejan

Objektet avser nybyggnad av nytt exploateringsområde med fyllning för 10 stycken tomter, lokalgator, VA-ledningar, belysning, el, fiber samt omläggning av befintliga VA-ledningar.

Ort: Sölvesborg

Beställare: Sölvesborgs kommun

Entreprenadform: General Entreprenad

Entreprenadsumma: 6 305 000

Entreprenadtid: April 2018 till September 2018

Ombud: Håkan Karlsson

Platschef: Ingemar Nilsson

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.