fbpx

Kv. Olivia, Älmhult

Markanläggningsentreprenad och Rivningsentreprenad.

I entreprenaden ingår en rivning av en befintlig bensinmack som är belägen på tomten där de nya byggnaderna skall uppföras. I den första etappen skall det byggas ett bostadshus i fyra plan med källare under delar av byggnaden på ca 1200kvm och våningen i markplan kommer användas som bland annat affärslokaler. På våning två kommer det uppföras en innergård med bland annat en lekplats och boulebana. I entreprenaden ingår alla tillhörande markarbeten för den nya byggnaden samt ett nytt dagvattensystem där man skall ta hand om allt dagvatten.

I mitten av mars etablerade sig Älmby på Kv. Olivia mitt i Centrala Älmhult. Arbeten med att riva den befintliga bensinmacken sattes igång. Till att börja med sorterades kablar, rör, gips och annat löst material bort, därefter fick de stora maskinerna sätta igång med den riktiga rivningen.

När väggar och tak ovan mark var borta fortsatte man med att riva upp den befintliga grunden där man lastar upp materialet på lastbilar från ET-entreprenad som sedan kör iväg materialet. När materialet från grunden är borta kommer man påbörja arbetet för den nya grunden.

Under maj- juni utfördes schaktarbeten för grundläggningen av källaren, samt förläggning av 160 meter betongkulvert dimension 1000mm, utmed väg 120 genom Älmhults centrum.

Efter semestern påbörjades återfyllningen mot källargrunden. Schakt för plintar, samt fyllning för grundläggning av platta på mark.
Ett dagvattenmagasin för omhändetagande av dagvatten från byggnad och parkering har också utförts.
Det blir ett uppehåll under senhösten-vintern, för att till våren återupta arbeterna med plattytor, murar m.m.

Ort: Älmhult

Beställare: Älmhults kommun, Lagans Byggnads AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Marcus Rydetoft

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.