fbpx

Kv Hissen

Projektet omfattar markarbeten för 26st lgh i form av par- och radhus i två våningsplan med tillhörande förråd och carportar, samt gemensamma ytor och byggnader.
Gångbanor och gata inkl. belysning inom området samt VA- och dagvattennät med fördröjningsmagasin.

Ort: Växjö

Beställare: Kärnhem Bostadsproduktion AB

Entreprenadform: Total Entreprenad

Entreprenadsumma: 5 887 000

Entreprenadtid: Februari 2017 till April 2018

Ombud: Torbjörn Magnusson

Platschef: Oscar Nilsson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.