fbpx

Kungshult, rivning av två fastigheter

Rivning av två fastigheter samt igenmurning av kulvertgång. Anläggande av 500 kvm gräsyta samt asfaltering av 300 kvm parkeringsplats.

Ort: Helsingborg

Beställare: Helsingborgs stad

Entreprenadform: Total Entreprenad

Entreprenadsumma: 945 000

Entreprenadtid: Oktober 2018 till December 2018

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Mårten Fegler

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.