fbpx

Inloppspumpstation Sölvesborg

Markarbeten vid Sölvesborgs avloppsreningsverk där Sölvesborg Energi ersätter sin befintliga inloppspumpstation med en ny. Samtidigt byggs befintlig bräddpumpstation om och vatten- och spillvattenledningar läggs om.

Ort: Sölvesborg

Beställare: AF Bygg Syd AB

Entreprenadform: Total Entreprenad

Entreprenadsumma: 3 205 000

Entreprenadtid: Januari 2018 till Augusti 2018

Ombud: Torbjörn Magnusson

Platschef: Håkan Karlsson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.