fbpx

IKEA fynd

Arbetet omfattar grundläggning för byggnad om ca 3000 m2. Vi har lagt ledningar utvändigt byggnaden för dag, drän, spill, vatten och sprinkler. I entreprenaden ingår stödmurar för två lastkajer samt utvändig elkanalisation och belysning. Vi utför även utvändiga marköverbyggnader med asfalt, marksten samt gräsytor och grundläggning med tillhörande takavvattning för skärmtak. Projektet har stått stilla under den långa vintern. Då IKEA Fynd skall ha premiär skärtorsdagen den 28 mars ville beställaren att ytorna runt entrén och parkeringen skulle färdigställas i första hand. Älmby entreprenad har med hjälp av gasol och värmemattor kunnat tillgodose beställarens behov då dessa ytor är färdigställda till premiären. De återstående ytorna som skall färdigställas kommer att bli klara så fort vädret tillåter.

Ort:

Beställare: GBJ bygg markarbeten och grundläggning för IKEA fynda

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 2012

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Branth

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.