fbpx

Hovshaga Centrum

Objektet avser nyanläggning av gator, gc-vägar, vatten- och avloppsledningar samt en dagvattendamm.
Objektet omfattar även nyanläggning av fjärrvärmeledningar, elkablar och kanalisation för fiberkabel.

Ort: Växjö

Beställare: Växjö kommun

Entreprenadform: General entreprenad

Entreprenadsumma: 10 648 000

Entreprenadtid: Januari 2016 till augusti 2016

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Daniel Wieslander

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.