fbpx

Handelsområde vid brofästet Färjestaden

240m ny gata
865m ny gång- och cykelväg
ca 700m nya kommunal VA-ledningar
Nya dagvattendammar med massomflyttning på ca 9000m3
Belysningsanläggning
Avvattning för gata/GC-väg
Grönytor och plantering av träd och buskar

Ort:

Beställare: Mörbylånga Kommun

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid: Oktober 2015 - Maj 2016

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Håkan Karlsson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.