fbpx

Väg 120 Haganäsleden genom Älmhult

Objektet avser utförande av ny väg genom 120 genom Älmhult, en sträcka på ca 1,2 kilometer där vägen ges en hög standard för hastighet motsvarande 60 km/h, samt för trafikmängderna 7000 – 9000 fordon/ dygn, med en vägbredd på 7,0 meter. Anslutning i väster sker med ombyggnad av befintlig cirkulationsplats och i öster med ny planskild trafikplats vid anslutning med väg 23 samt breddning av väg 23 där nya på- och avfarter anläggs.

2 st nya gång- och cykelförbindelse (port) under väg 120.

Nytt fördröjningsmagasin anläggs i samma läge som befintligt och två nya pumpstationer anläggs i anslutning till nya planskilda korsningar.

 

Ort: Älmhult

Beställare: Trafikverket

Entreprenadform: Generalentreprenad

Entreprenadsumma: 65 800 000

Entreprenadtid: Augusti 2014 - November 2015

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Kent Falk

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.