fbpx

Fältarpsvägen, Helsingborg

Stora exploateringar på Gustavslund har ökat trafikflödet på Mangårdsgatan. Utbyggnation av korsningen Fältarpsv/Mangårdsg är ett måste för att minska köbildningen på Mangårdsgatan och skapa en trafiksäker korsning. Syftet med byggnationen är att optimera hela korsningen genom att bygga en ny cirkulationsplats, detta kommer att förbättra trafikflödena in/ut från Fältarpsv utan att riskera köbildning ut på väg 111.
I projektet ingår även nyabyggnation av cykelbana. Cykelbanan längs Ragnvallagatan är den sista sträckan för att få ihop Österledenstråket som planerades år 2007. Österledenstråket ska knyta samman huvudstråken på Fältarpsvägen och Gustavslundsvägen såväl som på Fältarpsvägen och Filbornavägen. Stråket tillgodoser barns behov av trygga skolvägar samt förenklar att ta sig till och från fotbollsplanen som ligger intill Ragnvallagatan. Gång- och cykelbana på ca 700 meter.

Ort: Helsingborg

Beställare: Helsingborg Stad

Entreprenadform: General Entreprenad

Entreprenadsumma: 7295000

Entreprenadtid: Mars 2019 till Juli 2019

Ombud: Marcus Rydetoft

Platschef: Andreas Lind

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.