fbpx

F17 Infra

Utbyggnad Infra för ny beredskapsbyggnad, F17 . Projektet innebär utbyggnad av befintligt nät av vägar och teknisk försörjning för den nya beredskapsbyggnaden som skall byggas i norra delen av flottiljområdet. I teknisk försörjning ingår vatten och avlopp, fjärrvärme och el/tele/data och inkluderar ny transformatorstation och ny avloppspumpstation.

Ort:

Beställare: Fortifikationsverket

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med genomförande som generalentreprenad

Entreprenadtid: Juni 2011

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.