fbpx

Exploatering Hultagölen

I projektet som Älmby skall genomföra ingår bland annat röjnings- och trädfällningsarbeten, grävningsarbeten och sprängningsarbeten. Röjningen kommer påbörjas under vecka tre och sedan sätts arbete med schakten igång. I arbetet med den nya vägen kunde inte ens tjälen sätta stopp för Älmby, i den bergiga terrängen. Det har genomförts många sprängningar som genererat i över 1500 borrhåll. Under mars månad har VA-stammen kommit i backen och arbetet fortskrider bra.

Till entreprenaden har det kommit en del extra beställningar där bland annat att uppfyllning av tomter skall genomföras.
Slutbesiktning för projeket ägde rum den 12 juni 2013.

Ort:

Beställare: Ronneby Kommun

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: Januari - Juni 2013

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Jörgen Håkansson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.