fbpx

Deponianläggning Mörrum

Yta för deponi på 0,8 hektar med tillhörande lakvattenmagasin och pumpstation, som även ska magasinera vatten från annan deponi. Utbyggnad av serviceväg. Byggnation av spolplatta med servicehus samt el och belysning.

Ort:

Beställare: Södra Cell Mörrum

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid: Augusti 2016 - December 2016

Ombud: Kent Falk

Platschef: Michael Magnusson

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.