fbpx

Clemenstorget, Lunds kommun

Clemenstorget anlades på 1890-talet som ett stensatt torg med funktionen marknadsplats. De vackra husen i jugendstil som omger torget uppfördes kring år 1900. På 1940-talet planterades de plataner som finns på torget idag och torget fick då sin gröna parkkaraktär. När Lunds nya spårväg får en hållplats centralt på torget kommer funktion och karaktär att förändras. Torget kommer fortsatt att fungera som en central mötesplats, där torghandel, uteserveringar och vistelseytor samverkar. Den framtida omdaningen av Lunds Central med en ny stationsbyggnad direkt knuten till torget kommer att placera torget i en ny kontext i hjärtat av Lund.

Översiktlig omfattning av entreprenadarbeten:
• Nyanläggning av VA markvärme UWS anläggning od.
• Gatsten och naturstensbeläggningar ca 4500 m2
• Nyanläggning av belysningsarmaturer
• Trädplanteringar och konstsmide

 

Ort: Lund

Beställare: Lunds kommun

Entreprenadform: General Entrepernad

Entreprenadtid: Maj 2019 till Mars 2020

Ombud: Marcus Rydetoft

Platschef: Bekim Elshani

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.