fbpx

Capella, Räppe

Markanläggningsentreprenad.
På en tomt i Helgevärma i Växjö kommun skall Älmby utföra fyllning och överlast åt NCC för en kommande byggnation av bostäder. Området man skall bygga på består av en gammal fyllning med blandade massor på ett tunt lager torv.

En överlast har lagts ut för att behandla sättningar. Denna skall verka i fyra månader eller till dess att sättningarna avtagit. Man förväntar sig att sättningarna kommer vara som störst i början av tiden för att sedan klinga av. Vid den första mätningen, efter 1 veckas tid mättes upp till 17mm.

Under vecka 42 var bandtraktorn åter på plats för att breda ut överlasten. Pålningsarbeten och schakter för grundläggning för byggnation av 22 lägenheter påbörjas vecka 43-44

Ort:

Beställare: NCC

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 2013 - 2014

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.