fbpx

Bredasten etapp 3

Objektet avser färdigställande av verksamhetsområde inkl. rivning av ladugårdar, terrassering av kvartersmark, ledningar med tillhörande anordningar, gator med vägutrustning, servicevägar, dagvattendiken, dagvattendammar, terrängmodellering av naturmarksytor.

Ort: Värnamo

Beställare: Värnamo kommun

Entreprenadform: General entreprenad

Kontraktsumma: 44 790 000 kr

Entreprenadtid: Augusti 2020

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Kent Falk

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.