fbpx

BoKlok etapp 1, Växjö

Arbetet påbörjades i början av December och vid nyårsskiftet var en del av dagvattnet på plats och terrassen för den nya lokalgatan klar. Efter nyår har vegetationen tagits bort med hjälp av Älmbys egna bandtraktor, Va-ledningarna ligger i backen och man har även sprängt berg som man stött på under arbetets gång. Trots den kalla och långa vintern har det framskridit en byggbar mark för det nya bostadsområdet.

I slutet av mars stod två grunder och en förrådsplatta med tillhörande VA, el och fjärrvärme schakter färdiga för besiktning på utsatt datum. Efter påsk skall arbetet med 3 stycken nya grunder och plintar genomföras.

I början av April är arbetet i full gång med grundarbete för ytterligare tre grunder. Trots tjälen och det steniga materialet flyter arbetet på bra. Tidplanen fungerar bra och det återstående arbetet beräknas vara klart till besiktningen som kommer äga rum i Augusti månad. BoKlok etapp 1 är slutbesiktad och godkänd efter semestern 2013.

Ort:

Beställare: BoKlok Hausing AB, Skanska

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.