fbpx

Äskya avfallsanläggning, Lakvattenanläggning

Anläggning av vallar, vägar, borttransport av massor, plantering av växter samt förläggning av ledningar och pumpstationer.
Total bruttoarea ca 6,0 ha för nya dammar. Bruttovolym ca 110 000 m3 schakt för lakvattendammar inkl. urgrävning torv och vegetationsskikt. Tre nya pumpstationer samt 1300 m VA-schakt. Transportvägar ca 600 m samt breddning av väg 120.

Ort:

Beställare: Älmhults Kommun

Entreprenadform: Generalentreprenad

Entreprenadtid: 2011

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Branth

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.